Nagy József

migráció | kétpilléres kisebbségvédelmi rendszer | right2water | kisebbségi jogok | örmény népirtás | vallásszabadság | Malina Hedvig | látogatócsoport | Tisztítsuk meg Szlovákiát

Archív
  Ha szeretne feliratkozni hírlevelünkre, írja be e-mail címét és nevét az alábbi mezőkbe. 
  E-mail cím:* Név:*

Tarthatatlan a helyzet a Földközi-tengeren és a befogadás könnyítése még ronthatja!

A kvótarendszert inkább a költségek és nem a menekültek elosztására kell kialakítani és csak a háborús üldözöttekre vonatkozzon, akik nem akarnak itt maradni. A bevándorlás maradjon tagországi jogkör, amíg a szociális ügyek nem lesznek egységes EU szinten biztosítva.

Nagy József EP képviselő (HÍD) arra figyelmeztetett, hogy: "Abban mindenki egyetért, hogy a helyzet tarthatatlan, hiszen ezrek veszítik életüket a nyílt tengeren. Humanitárius kötelességünk az üldözöttek megsegítése és tragédiák megelőzése a Mediterrániumban. De ne tévesszük össze a gazdasági migrációt és a politikai, háborús menekülteket.“
Az Európai Tanács rendkívüli ülésén, valamint az Európai Parlamentben a Mediterrániumban kialakult helyzet a legégetőbb téma.
“A kötelező befogadási kvótarendszerrel csak akkor tudok  egyetérteni, ha ez kielégítően szétválasztható. Véleményem szerint a politikai, háborús menekültek nem integrációs célból érkeznek az EU-ba, ezért tisztességes életkörülményeket kell számukra kialakítani, de csak átmeneti időre, amíg vissza nem térhetnek hazájukba. E célból értelmetlen tagországokra bontani az ellátási terheket, és az Uniónak kellene felvállalni a táborok fenntartását, optimalizálva azok elhelyezését.”- nyilatkozta Nagy József a szavazás után.
Eszerint azokat, akik nem terveznek hazatérni vagy nem hajlandóak a felállított menekült táborokban maradni, gazdasági bevándorlóknak kellene tekintenünk és esetükben csak önkéntes vállalások alapján várható el a tagállamoktól, hogy befogadják őket, vagy az Unión kívülre való visszatoloncolásuk a lehet a képviselő szerint a megoldás, ami majd megfékezi az illegális bevándorlást.
“A gazdasági migráció stratégiáját pedig a regionális demográfiai, szociális és munkanélküliségi és nem GDP-s mutatók alapján kell kialakítani. Amíg a szociális politika tagországi felelősség marad, a bevándorlási politika, ami ennek komoly meghatározója, szintén tagországi hatáskörben kell, hogy maradjon.”- nyilatkozta a dunaszerdahelyi EP képviselő a sajtónak.
A szlovákiai magyar politikus szerint cselekedni kell. A legsürgetőbb lenne a Mare Nostrum műveletet felújítani. Ma már tíz EU-s tagország kíván hajókat és helikoptereket küldeni a térségbe. Emellett az EU-nak pedig mindent meg kell mozgatnia, hogy stabilizálódjon a belpolitikai és gazdasági helyzet a forrásországokban, a Közel-Keleten és Közép-, és Észak-Afrikában. “Elsősorban a gazdasági diplomácia és a nyomásgyakorlás az ottani rezsimekre a leghatékonyabb fegyver. Mert ebben nekünk, európaiaknak is van felelősségünk." - zárta le Nagy József, EP képviselő.

 

Strasbourg: Úton az uniós kétpilléres kisebbségvédelmi rendszer felé

Nagy József, a HÍD EP képviselője szerint az EU konkrét garanciákat és védelmet kell, hogy biztosítson az őshonos nemzeti kisebbségeknek.

A képviselő az áprilisi strasbourgi plenáris ülésen felszólalásában kifejtette, hogy el kell fogadni az uniós kisebbségi minimum standardokat, s felállítani egy intézményrendszert a betartatásukra.
"Úgy gondolom, végre megvan a politikai közhangulat egy valódi előrelépés irányába. Az Európai Unióban kétpilléres kisebbségvédelmi rendszert javaslok kialakítani, ahol továbbra is a tagállamok határozhatják meg a jogrendszerük által elismert őshonos nemzeti kisebbségeket. Ezen kisebbségek számára viszont szükség van egy uniós minimális standard kialakítására. Egyúttal a tagországoknak megmarad a jogköre ezeket a minimális standardokat a helyi igényekhez igazítva szélesíteni. Hasonló kétpilléres módszert sok más területen tagországi hatáskörben már sikeresen alkalmazz az Unió. Így nincs szükség alapszerződés-módosításra, mert nem sérül a tagállamok hatásköre.“ - hangsúlyozta a szlovákiai magyar politikus.

"Végre megmozdulni látszanak a hegyek. A múlt héten sikerült egy magas szintű néppárti meghallgatást tartanunk a témában. Ennek is a fő üzenete a továbblépés követelménye volt. Mindannyiunk - többség és kisebbség - jövője függ ettől." - nyilatkozta a hidas Nagy József.

 

A víz közkincs, nem pedig árucikk!

Elsöprő többséggel mondta ki Brüsszelben az Európai Parlament petíciós bizottsága, hogy a vízhez való jog alapvető emberi jog, elismerve ezzel a "Right 2 Water" című európai polgári kezdeményezés céljainak legitim voltát. A téma néppárti felelőse a hidas EP képviselő, Nagy József volt.

Nagy József nagy sikerként értékelte a tegnapi szavazást: "Valamennyi módosító javaslatom beépült a bizottság véleményébe. Két fő üzenetem volt. Az európai polgári kezdeményezés intézményének megerősítése kulcsfontosságú, hiszen az unió hitelessége múlik azon, hogy a polgárok valóban gyakorolhassák a részvételi demokrácia adta jogaikat. A másik pedig, hogy a víz közkincs, s nem válhat árucikké, illetve jogosulatlan nyerészkedés forrásává. Úgy gondolom, egyértelmű üzenetet sikerült megfogalmaznunk mind az uniós intézmények, mind pedig a polgárok felé." - zárta szavait a dunaszerdahelyi politikus.

 

Nagy József: A kisebbségi jogok a konfliktus-megelőzés eszközei

Az Európai Néppárt március első hetében, Brüsszelben tartotta politikai közgyűlését. Az európai politikáért felelős munkacsoport ülésén Nagy József, a HÍD EP képviselője az őshonos kisebbségek jogairól terjesztett be módosító indítványt a Néppárt őszi madridi kongresszus-dokumentumához.

"Vissza kell térnünk az unió alapító gondolatához, mégpedig a népek megbékéléséhez. Az Európai Néppártnak támogatnia kell minden kisebbségvédelmi intézkedést, a jogok és garanciák ugyanis a konfliktus megelőzés legjobb eszközei. Éppen ezért javasoltam az Európa Tanács kisebbségvédelmi joganyagának átvételét az uniós gyakorlatba.” - nyilatkozta Nagy József.

 

1 millió örmény áldozatra emlékezett Európa

A múlttal való szembenézés elengedhetetlen a megbékéléshez! A törökországi örmény népirtás 100. évfordulójára emlékezik a világ, amikor több mint egymillió kelet-anatóliai örmény vesztette életét.

Az Európai Parlamentben is napirendre került a téma. Nagy József, hidas EP képviselő felszólalásában többség és kisebbség együttélésének szempontjából vizsgálta a kérdést.
"Sajnos 1914-’15-ben nem sikerült megvalósítani, hogy a török többség és az örmény kisebbség békés eszközökkel oldja meg problémáit, és ahogyan a múltban sem volt megoldás az ellenségeskedés, az elnyomás, a népirtás, sem egyéb más erőszakos eszközök, úgy ma sem az. Az elrettentő szankciók alkalmazása a kisebbséggel szemben csak még inkább elmélyíti a konfliktusokat és a viszályt. Törökország és Örményország máig szenved az elkövetett embertelen bűnök miatt." - fejtette ki Nagy József.
"Rendkívül fontos a múlttal való szembenézés a vitarendezés és a megbékélés szempontjából. Ez az egyetlen út előre, ez mindkét fél hosszú távú érdeke, mely elindíthat együttműködést, előrelépést mind politikai, mind gazdasági téren. Úgy gondolom, ez az üzenet nemcsak török - örmény viszonyban értelmezhető, hanem ugyanúgy érvényes más kisebbségek, mint például a szlovákiai magyarság viszonylatában is." - nyilatkozta a dunaszerdahelyi politikus.

 

Az EU védelmezze a vallásszabadságot!

Nagy József: “Kenya, Isis, Irak, Líbia. Középkori vallásháború 21. századi fegyverekkel.” A kenyai Garissa-i Egyetem 142 hallgatójának lemészárlásáról az Európai Parlamentben is megemlékeztek.

A hidas EP képviselő Nagy József felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy a kenyai mészárlás elkövetői vallási konfliktust és félelmet akartak kelteni, mely muzulmánok és keresztények viszonyát terheli meg. "Fel kell ismernünk, hogy ez a támadás egy kisszámú aljas szélsőséges oldalról jön és óvakodnunk kell a kollektív bűnösség elvétől. Tehetetlenségi érzésünk nem szabad, hogy megmérgezze működő sokszínű világunkat, az elkerülhetetlenül közös jövőnket. Határozott és hatékony tettekre, segítségnyújtásra van szükség a világ üldözött keresztényeinek megsegítésére. Ami számunkra itt nyugaton természetes, az a világ többi részén kiváltságnak számít." - hangsúlyozta a néppárti Nagy József.

 

Nagy József Brüsszelben Malina Hedvig érdekében figyelmeztette Szlovákiát

„Azt hinné az ember, hogy az Európai Unióban a koncepciós perek ideje lejárt. Szlovákiában sajnos nem ez a helyzet.” – hívta fel a figyelmet a Hedviga-ügy abszurditására Nagy József, a Híd párt EP képviselője a február 9-én Strasbourgban megtartott beszédében.

A szlovákiai magyar diáklány keresztútja 2006-ban kezdődött, miután Nyitrán, az utcán megverték, mert magyarul beszélt a mobiltelefonjába. Az elkövetőket a rendőrség nem fogta el, Malina Hedviget viszont eljárás alá vonta hamis tanúzás vádjával. Több évi meghurcoltatás után végül a Radičová-kormány és a Strasbourgi bíróság is igazat adott az áldozatnak, ám ezzel nem ért végett a „boszorkányüldözés”. A múlt héten kiderült, hogy miután tavaly az államügyész fellebbezett a kerületi bíróság Malina Hedviget újra a vádlottak padjára cibálja.
Kérdés, hogy a jövő évi választások előtt a fokozódó hazai társadalmi nyomás és egy megújult nemzetközi érdeklődés hatására Robert Fico végre békén hagyná-e a közben Magyarországra üldözött áldozatot. Nagy József ezzel kapcsolatban az Európai Parlament plénumán nyilvánosan figyelmeztette Szlovákiát és a többi uniós tagállamot: „Teljességgel hitelét veszti nem csak az a politikus, de maga az állam is, amelyben szavazatszerzés miatt egy állampolgárt ilyen szégyenletesen meghurcolhatnak és kiüldözhetnek a hazájából.”

 

Van szavunk az Európai Parlamentben!

Nagy József, a HÍD párt EP képviselője meghívására 2015. április 20. és 23. között nyolcvan szlovákiai magyar látogathatott el az Európai Unió fővárosába, Brüsszelbe, s nézhette meg közelről, hogy is működik az Európai Parlament.

A vendégek között polgármesterek, újságírók és a szlovákiai magyarság ügyét szívükön viselő közéletben is aktívan szerepet vállaló emberek voltak. Örömünkre, a HÍD parlamenti frakciójának több tagja, köztük a pártelnök Bugár Béla is részt vett a látogatáson.
A meghívás apropója a Nagy József kezdeményezte néppárti közmeghallgatás volt az őshonos kisebbségekről az Európai Parlamentben. A rendezvényre április 22-én került sor, s ki kell emelni, hogy a témában uniós szinten ez az első ilyen magas szintű rendezvény.
Nemzetközi szakértők és a téma iránt elkötelezett politikusok fogalmazták meg, hogy az uniónak szüksége van saját kisebbségpolitikára. Ennek egyik pillére a közös uniós jogminimum, másik pillére pedig a tagállamok szabad keze a jogminimum személyi hatályát illetően lenne.
A brüsszeli utazás nem csak a szakmáról szólt. Vendégeinknek alkalmuk nyílt belekóstolniuk egy kicsit Belgium nevezetességeibe is, mégpedig szó szerint a sörbe és a csokoládéba is.
Bízunk benne, hogy az út mindenkinek tetszett, s hogy az utazás fáradalmait feledtették az együttlét élményei.

 

Már ötödik éve támogatjuk a „Tisztítsuk meg Szlovákiát" tavaszi takarítást a Föld Napja alkalmából!

Büszkén mondhatjuk, hogy ez ma hazánk legnagyobb tömegmozgalma, sok ezer iskola, önkormányzat, polgári szervezet és sok tízezer fiatal és idős önkéntes kapcsolódik be, többnyire e név alatt a tavaszi környezetszépítésbe. Idén 532 szervezet köztük önkormányzatok, iskolák, sportklubok, tűzoltó-, vadász- és halásztársulások és polgári társulások és több, mint 20 ezer önkéntes kapcsolódott be a mozgalomba.

www.nagyjozsef.sk

skeppeu@gmail.com