Nagy József

 migrácia | duálny systém ochrany menšín | right2water | menšinové práva | genocída Arménov |
náboženská sloboda | Hedviga Malinová | návštevnícka skupina | Vyčistime si Slovensko

Archív
  Ak chcete prihlásiť na odoberanie noviniek, prosím zadajte e-mail a meno. 
  E-mail:* Meno:*

Situácia na Stredozemnom mori je neúnosná!

Utečenecký normatív by sa mal týkať skôr nákladov a nie rozdeľovania počtu utečencov a mal by sa vzťahovať len na vojnou prenasledovaných, ktorí nemajú záujem sa tu usadiť. Otázky migrácie by mali byť právomocou členských krajín dovtedy, kým sociálne zabezpečenie nebude v EÚ zabezpečované na rovnakej úrovni.

Europoslanec József Nagy (MOST -  HÍD) upozorňoval na nasledovné: "Všetci sa zhodneme v tom, že situácia je neudržateľná. Na otvorenom mori prichádzajú o život tisíce ľudí. Je našou humánnou povinnosťou pomáhať prenasledovaným a predchádzať tragédiám v Mediteránsku. Nemôžeme si však zamieňať hospodársku migráciu s politickými a vojnovými utečencami.“
Na mimoriadnom zasadnutí Rady Európy a tiež v Európskom Parlamente najpálčivejšou témou je situácia, ktorá vznikla v Stredomorí.
“S povinnou kvótou na prijímanie môžem súhlasiť len vtedy, ak bude evidentne polarizovateľná. Podľa mojej mienky politickí a vojnoví utečenci neprichádzajú do EÚ s cieľom integrácie, a preto pre nich treba vytvoriť poctivé podmienky do doby ich možného návratu do svojej krajiny. Z tohto aspektu je nezmyselné tieto náklady rozložiť na jednotlivé členské štáty a Únia by mala z vlastných zdrojov financovať utečenecké tábory a rozhodovať o ich optimálnom rozložení.”- vyhlásil József Nagy po hlasovaní.
Na základe toho, tí, ktorí neplánujú návrat domov alebo nie sú ochotní zotrvať v zriadených utečeneckých táboroch, budú považovaní za hospodárskych migrantov. Bude závisieť na dobrovoľnom rozhodnutí tej ktorej členskej krajiny či ich príjmu a zabezpečia, alebo budú prinavrátení do území mimo EÚ. Toto riešenie by mohlo pribrzdiť nelegálnu migráciu.
“Stratégia hospodárskej migrácie by sa mala tvoriť na základe regionálnych, demografických, sociálnych ukazovateľov, ukazovateľov nezamestnanosti a nie na základe ukazovateľov HDP. Kým sociálna politika zostáva na zodpovednosti členských štátov, tak migračná politika, ktorá je jej rozhodujúcim činiteľom, má tiež zostať právomocou členských štátov.”- konštatoval dunajskostredský europoslanec pre média.

Podľa maďarského politika zo Slovenska je čas konať.  Najsúrnejšie by bolo obnoviť operáciu  Mare Nostrum. Toho času je už desať členských krajín EÚ rozhodnutých vyslať do priestoru lode a helikoptéry. Popritom má EÚ urobiť všetko pre to, aby sa stabilizovala vnútropolitická, a hospodárska situácia v krajinách, ktoré sú zdrojom napätia na Blízkom- a Strednom Východe, ako aj v Severnej Afrike. “V prvom rade sú najúčinnejšou zbraňou hospodárska diplomacia a nátlak na tamojšie režimy. V tomto máme svoju zodpovednosť aj my, Európania." – uzavrel József Nagy, poslanec EP.

 

Štrasburg: Na ceste smerom k duálnemu systému ochrany menšín v Únii

Podľa Józsefa Nagya, poslanca Európskeho Parlamentu za MOST- HÍD, EÚ musí dať konkrétne záruky a zabezpečiť ochranu prapôvodným menšinám.

Poslanec na aprílovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu vo svojom vystúpení hovoril o tom, že je treba prijať štandardy ochrany menšín v rámci Únie, a vybudovať inštitút, ktorý by dozeral na jeho dodržiavanie.  
"Myslím si, že sa konečne vytvorila politická nálada ku skutočnému kroku vpred. Navrhujem vytvoriť v rámci EÚ duálny systém ochrany menšín, kde členské štáty uznávajú v rámci svojej legislatívy prapôvodné národné menšiny. Pre tieto menšiny je nevyhnutné vytvoriť vo vnútri Únie minimálny štandard ochrany. Zároveň pre členské štáty zostáva možnosť tento štandard rozširovať prispôsobovaním miestnym požiadavkám. Podobný duálny systém v mnohých iných oblastiach členské štáty úspešne uplatňujú. Týmto zaniká dôvod na upravovanie základnej zmluvy, pretože právomoci členských štátov ostávajú nezmenené.“ – zdôrazňoval maďarský politik zo Slovenska.

"Konečne sa zdá, že hory sa pohli. Minulý týždeň sa v rámci frakcie EĽS uskutočnila na mimoriadne vysokej úrovni rozprava na danú tému. Jej hlavným posolstvom bola požiadavka pokročiť vpred v danej oblasti. Od toho závisí budúcnosť všetkých nás – majority aj minority." – povedal József Nagy, poslanec Most – Híd.

 

Voda je verejný poklad, nie tovar

Drvivá väčšina Petičného výboru Európskeho Parlamentu v Bruseli sa vyslovila za to, že právo k vode je základným ľudským právom, čím uznala legitimitu cieľov európskej občianskej iniciatívy "Right 2 Water". Zodpovedným zo strany EĽS v EP v predmetnej téme bol europoslanec za Most-Híd, József Nagy.

József Nagy považuje za obrovský úspech včerajšie hlasovanie: "Všetky moje pozmeňujúce návrhy boli zapracované do stanoviska výboru. Sformuloval som dva hlavné odkazy. Posilnenie inštitútu občianskych iniciatív je kľúčová úloha, pretože dôveryhodnosť únie môže stáť alebo padať na tom, či je zabezpečené skutočné uplatňovanie práva občana plynúce z aktívnej (účastníckej) demokracie. Druhý odkaz je, že voda je verejný poklad a nie je možné ju konvertovať na tovar, respektíve na zdroj neoprávneného podnikania. Myslím si, že sa nám podarilo sformulovať jednomyseľný odkaz tak smerom k inštitúciám únie, ako aj smerom k občanom." - uzavrel svoje myšlienky dunajskostredský politik.

 

Menšinové práva sú overeným nástrojom prevencie konfliktov

"Uspokojivé menšinové práva sú overeným nástrojom prevencie konfliktov medzi krajinami a národmi a nie sú hrozbou jednoty krajiny. Ochrana pôvodných národných menšín je jednou z priorít Európskej ľudovej strany a rád by som to videl napísané aj v októbrovom programovom dokumente, ktoré budeme prijímať na kongrese v Madride. Preto som v Bruseli navrhol zakotvenie takéhoto videnia do dokumentu. " - vysvetľoval József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu za stranu Most - Híd.

 

Európa spomínala na milión arménskych obetí

Konfrontácia s minulosťou je neodmysliteľnou podmienkou zmierenia! Svet si pripomína 100. výročie genocídy Arménov v Osmanskej ríši, v ktorej dôsledku prišlo o život viac ako milión Arménov z východnej Anatólie.

Predmetná udalosť bola témou rokovania aj v Európskom Parlamente. József Nagy, poslanec EP (Most- Híd) vo svojom vystúpení  rozoberal otázku z aspektu spolunažívania majority a minority.
"Žiaľ v rokoch 1914-’15 sa nepodarilo zrealizovať, aby turecká väčšina a arménska menšina riešili svoje problémy mierovými prostriedkami. Tak, ako nepriateľstvo, útlak, genocída ani iné násilné prostriedky neboli riešením v minulosti, nie sú riešením ani v súčasnosti.
Aplikácia odstrašujúcich sankcií voči menšinám ešte viac prehlbuje konflikty a nevraživosť. Turecko a Arménsko trpia dodnes pre spôsobené neľudské hriechy."- vyjadril sa  József Nagy.
"Je mimoriadne dôležité pozrieť sa zoči – voči minulosti z hľadiska riešenia sporných otázok a zmierenia. Toto je jediná cesta vpred a dlhodobý záujem oboch partnerov, ktorý môže byť začiatkom spolupráce a znamenať posun v oblasti politiky a hospodárstva. Myslím si, že toto posolstvo sa nevzťahuje len na turecko –arménske vzťahy, ale platí aj pre ostatné menšiny, tak napríklad aj z aspektu maďarskej menšiny na Slovensku." – povedal dunajskostredský politik.

 

EU by mala ochraňovať náboženskú slobodu!

József Nagy: “Keňa, IsIs, Irak, Lýbia. Stredoveké náboženské vojny so zbraňami 21. storočia.” Masaker 142 poslucháčov Univerzity Garissa v Keni si pripomenuli aj v Európskom Parlamente.

Europoslanec József Nagy (Most –Híd) vo svojej rozprave upozorňoval na to, že páchatelia kenskej masakry sa snažili vyvolať obavy a náboženský konflikt, ktorý by zaťažoval vzťahy medzi moslimami a kresťanmi. "Musíme si uvedomiť, že tento útok prichádza zo strany málopočetných podlých extrémistov, a strániť sa princípov kolektívnej viny. Nesmieme pripustiť, aby pocit bezmocnosti otrávil náš fungujúci farebný svet, našu nevyhnutnú spoločnú budúcnosť. Ochrana prenasledovaných kresťanov vo svete potrebuje rozhodné a efektívne činy a pomocnú ruku. To, čo je pre nás na Západe samozrejmosťou, sa v ostatnom svete považuje za výsadu." – zdôraznil József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu za stranu Most - Híd.

 

József Nagy v Štrasburgu upozornil Európu na kauzu Hedvigy Malinovej

„Obdobie politických procesov na Slovensku sa zrejme ešte neskončilo“ – vyhlásil europoslanec strany Most – Híd, József Nagy na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu, keď vo svojej reči upozornil na absurdný vývoj procesu Hedvigy Malinovej.

Kauza vysokoškolskej študentky maďarskej národnosti sa začala v roku 2006, keď ju kvôli telefonickému rozhovoru v maďarčine na ulici fyzicky napadli dvaja muži. Páchatelia ostali neznámi ale polícia namiesto ďalšieho vyšetrovania obvinila Hedvigu Malinovú z krivej výpovede. Po dlhých rokoch obťažovania a utrpenia nová vláda Ivety Radičovej ukončila Hedvigyne prenasledovanie a dokonca aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu dal jej za pravdu. A konečne prišla aj dobrá správa, že okresný súd zrušil jej obvinenie.

“Hon na čarodejnice však neskončil. Zrejme na základe politickej objednávky sa prokurátor odvolal a minulý týždeň krajský súd znova vrhol Hedvigu Malinovú pred súd.” - domnieva sa József Nagy, člen Výboru pre občianske práva a spravodlivosť v Európskom parlamente. “Ťažko je teraz predvídať, či rok pred voľbami domáci spoločenský tlak a obnovený medzinárodný záujem donúti Roberta Fica vzdať sa šikanovania nevinnej obete. Nielen politik, ale aj štát stráca dôveru, ak strpí šikanovanie vlastných občanov pre získavanie politických preferencií.”- upozornil europoslanec na záver všetky členské štáty Európskej Únie.

 

Máme svoj hlas v Európskom Parlamente!

Na základe pozvania Józsefa Nagya, poslanca EP za (MOST – HÍD) v dňoch 20. až 23. apríla 2015 malo možnosť osemdesiat občanov zo Slovenska navštíviť hlavné mesto Európskej Únie, Brusel a mohli sa z blízka prizerať tomu, ako funguje Európsky Parlament.

Medzi hosťami boli starostovia, primátori, novinári a tiež aktívni verejní činitelia, pre ktorých je dianie v maďarskej menšine na Slovensku srdcovou záležitosťou. Na našu radosť  účastníkmi tejto návštevy boli aj viacerí členovia parlamentnej frakcie Mostu – Híd, na čele s Bélom Bugárom, predsedom strany.
Dôvodom pozvania bola verejná rozprava v Európskom Parlamente o prapôvodných menšinách, ktorú inicioval József Nagy. Podujatie sa uskutočnilo 22. apríla, a treba vyzdvihnúť, že v predmetnej téme to bolo v rámci Únie prvé podujatie na takej vysokej úrovni.
Medzinárodní odborníci a v danej veci zanietení politici sa vyslovili za to, že Únia musí mať vlastnú menšinovú politiku. Jedným z jej pilierov je spoločné právne minimum a druhým by bola voľná ruka členských krajín v uplatňovaní osobnej účinnosti právneho minima.
Bruselská cesta nebola len o odborných záležitostiach. Návštevníci mali možnosť ochutnať výnimočnosť Belgicka cez ich čokoládu a pivo.

Veríme, že cesta sa každému páčila a strasti z cestovania kompenzovali zážitky zo  spoločného pobytu.

 

Už piaty rok podporujeme jarné upratovanie „Vyčistime si Slovensko” pri príležitosti Dňa Zeme!

S hrdosťou môžeme vyhlásiť, že je to najväčšie masové podujatie svojho druhu v našej republike: tisíce škôl, veľa samospráv, občianskych združení, desaťtisíce mladých a starších dobrovoľníkov sa zapája do jarného skrášľovania prírodného prostredia práve pod týmto názvom. Vtomto roku sa jarného upratovania zúčastnilo 532 organizácií a viac ako 20 tisíc dobrovoľníkov.

www.nagyjozsef.sk

skeppeu@gmail.com