Nagy József

výučba materinského jazyka | paliny | rovnoprávnosť | Krymský polostrov | TTIP
minority intergroup | virtuálna kriminalita | inteligentné hranice | EnvirArt | návštevnícka skupina

Archív
  Ak chcete prihlásiť na odoberanie noviniek, prosím zadajte e-mail a meno. 
  E-mail:* Meno:*

József Nagy z Bruselu adresuje výzvu ministrovi školstva

József Nagy (Most-Híd) poslanec Európskeho parlamentu zbiera podpisy europoslancov v Bruseli pod výzvu adresovanú ministrovi školstva Slovenskej republiky.

Dôvodom je nesúhlas s novým Rámcovým učebným plánom, ktorým rezort školstva prakticky znížil počet hodín maďarského jazyka (v učebnom pláne pod názvom „jazyk národnostnej menšiny a literatúra“) pre deti na prvom stupni základných škôl. Kým na slovenských školách majú žiaci na osvojenie si slovenského jazyka a literatúry určených týždenne 9 vyučovacích hodín, na školách s vyučovacím jazykom maďarským dostanú prváci 5, druháci 6, tretiaci a štvrtáci po 5 povinných vyučovacích hodín maďarského jazyka týždenne. Človek nemusí byť ani pedagógom, aby pochopil, že tento počet hodín malým žiakom nestačí.

„Spomenuté rozhodnutie direktívnym spôsobom zníži počet vyučovacích hodín maďarského jazyka na menšinových školách, čím priamo ohrozí aj šancu, že si dieťa na prvom stupni základnej školy kvalitne osvojí materinský jazyk slovom aj písmom,“ upozornil József Nagy.
Podľa jeho ďalších slov, každý takýto krok, ktorý môže ohroziť kvalitu výučby menšinového jazyka, negatívne ovplyvňuje aj rozhodnutie rodičov pri zápise detí do škôl s materinským vyučovacím jazykom, “Za takýchto okolností hrozí, že sa asimilácia, ktorá je z pohľadu politiky EÚ neakceptovateľná, urýchli,“ vystríha József Nagy.

Znížením vyučovacích hodín sa podľa europoslanca za Most-Híd navyše diskriminujú žiaci navštevujúci školy s vyučovacím jazykom maďarským voči ich rovesníkom zo slovenských škôl, ktorí majú nárok na výučbu materinského jazyka v súčte 9 hodín týždenne. Podľa dunajskostredského poslanca EP menšinové školy doteraz používali voliteľné vyučovacie hodiny na kompenzáciu nízkeho počtu (5) hodín maďarského jazyka. „Civilisti už zozbierali 26 000 podpisov voči rozhodnutiu, ale na osobnom stretnutí sa im ministra školstva o zrušení predpisu nepodarilo presvedčiť,“ pripomenul József Nagy.a pokračoval: “Ak sa so znížením počtu disponibilných vyučovacích hodín redukuje aj počet vyučovacích hodín materinského jazyka, bude to znamenať stratu doteraz získaných základných práv národnostných menšín a porušenie menšinového status quo, ktorého zachovanie sľúbil po voľbách premiér Róbert Fico.“

Europoslanec za Most-Híd dúfa a verí, že medzinárodná výzva pomôže nájsť rýchle riešenie a táto odborná otázka nebude témou kampaní a nebude negatívne ovplyvňovať situáciu žiakov a maďarských škôl. „Touto cestou chcem upozorniť ostatných poslancov, že existuje naliehavá požiadavka na tvorbu spoločných a povinných európskych štandardov národnostných menšín,” vyhlásil europoslanec za stranu Most-Híd.

József Nagy sa usiluje v Bruseli o vytvorenie takej smernice EÚ, ktorá by členské štáty zaväzovala, aby sa pri rozhodnutiach, ktoré ich vlády prinášajú, zohľadňovali aj dopady na národnostné menšiny. Ako príklad, že to môže fungovať, uviedol József Nagy rozhodnutia týkajúce sa environmentálnych a rozpočtových vplyvov, ktoré sú aplikované v praxi už dlhé roky. “Existencia menšinovej doložky by mohla eliminovať dnešné politické napätie,“ pripomenul József Nagy.

„Europoslanec Vlademar Tomasevski, ktorý je zástupcom poľskej menšiny v Litve, na pôde EP hovoril o tom, že aj v Litve, rovnako ako na Slovensku, hrozí zánik málotriedok a zápasia tam aj s podobným problémom znižovania vyučovacích hodín,” spomenul József Nagy príklad z Litvy, pričom na zasadnutí výboru Intergroup pre národnostné menšiny vyjadril svoju solidaritu tam žijúcim poľským rodičom a pedagógom žijúcim.
“Rozmanitosť je hodnota a menšiny obohacujú spoločnosť. Ich ochrana je základnou hodnotou v každom civilizovanom štáte sveta, vrátane Slovenska. Každé rozhodnutie, ktoré práva menšín ohrozuje je neakceptovateľné,” uzavrel József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu za stranu Most-Híd.

O niekoľko týždňov začína sezóna paliny.

Invazívne druhy rastlín spôsobujú v EÚ každoročne škody v hodnote 12 miliárd EUR.

V mierne suchom klimatickom pásme strednej Európy až 80% alergikov trpí práve alergiou dýchacích ciest. Na Slovensku je týmto druhom alergie postihnutých niekoľko stotisíc ľudí. Počet dotknutých osôb v južných okresoch Slovenska, kde teplejšia klíma ešte viac napomáha šíreniu rastlín, je trojnásobkom priemeru. Jedinou možnosťou prevencie je kosenie paliny ešte pred jej kvitnutím, t.j. jej likvidácia.
"Veľmi málo ľudí si uvedomuje povinnosť, ktorá u nás vstúpila do platnosti v minulom roku" - povedal europoslanec József Nagy (Most-Híd), bývalý minister životného prostredia. Kľúč riešenia je podľa neho u samospráv, ktoré by v nasledujúcich týždňoch mali venovať veľkú pozornosť prevencii a verejným oznamom. “Ak toto nepomôže, tak podľa našej minuloročnej novelizácii zákona majú samosprávy právo zlikvidovať škodlivé rastliny na náklady vlastníka.”
Sezóna kvitnutia trvá od polovice júla až do prvých mrazov. Väčšina invazívnych rastlín sa nachádza na zanedbaných a nekultivovaných pozemkoch, čím v obývaných oblastiach spôsobujú zdravotné ťažkosti ľuďom trpiacim alergiou dýchacích ciest.

Rovnoprávnosť neznamená rovnakosť

Európsky parlament v júni prijal stratégiu o rovnosti šancí žien a mužov.

Žiadne prekvapenie sa nestalo, keď liberáli spoločne so socialistami využili príležitosť a znova prepašovali tému rodovej ideológie do stratégie pre zrovnoprávnenie žien. József Nagy, poslanec EP za stranu Most – Híd , sa na hlasovaní zdržal s tým, že témy ktoré silne rozdeľujú spoločnosť, by mali byť rokované v EÚ oddelene.
„V súvislosti so stratégiou únie očakávam reálne kroky ohľadom zlepšenia šancí pre uplatnenie sa žien v pracovnom a spoločenskom živote, ako aj ich podpory v materstve, a transformáciu ich práv v prospech spoločnosti. Verím, že stratégia pomôže uzákoniť indiskrimináciu medzi rodmi, ale zároveň bude vplývať na akceptáciu prirodzených rozdielov medzi ženami a mužmi, danými prírodou. Nie sme roboti, nechceme obliecť každého do uniformy. Sme muži a ženy, všetci musíme dostať možnosť na uplatnenie a prosperovanie. Je na čase, aby naše stratégie obsahovali rad konkrétnych krokov”- prejavil poslanec ľudovej strany, ktorý sa hlasovania zdržal.

V únii existuje 16,4%-ný platový rozdiel v dôsledku rodových rozdielov. Vo väčšine členských štátov sa ani s kvótami nedá dosiahnuť, aby sa ženy stali lídrami v dôležitých hospodárskych a bežných aspektoch. Schválená správa chce riešiť aj túto situáciu.

„Frakcia ľudovej strany podporuje rodovú rovnosť v plnej miere. Ak chceme dosiahnuť reálne výsledky v boji proti diskriminácii na pracovnom trhu, vo vzdelávaní alebo pri dôležitých rozhodnutiach, členské štáty musia vykonať zmeny vo viacerých oblastiach” -zdôraznil vo svojom príspevku Nagy.

Strategické partnerstvo EÚ s Ruskom končí!

József Nagy: Moskva môže tvrdiť hocičo, ale ukrajinskí odštiepenci nekupujú svoje mínomety a kaťuše v samoobsluhe niekde v Donecku.

EÚ nemôže akceptovať násilnú anektáciu Krymského polostrova. "V opačnom prípade, ako by sa mohli cítiť občania pobaltských štátov alebo Poliaci, ktorí si už od veľmocností vytrpeli naozaj veľa. Môže si EÚ privrieť oči a schváliť prvé kroky ruskej expanzie? Dôvod na agresiu sa vždy nájde, niekde to bude ochrana ruskej menšiny, inde rovno ekonomické či strategické záujmy Ruska.” – upozorňuje poslanec EP za stranu Most- Híd.
Situácia sa v minulých mesiacoch ešte zhoršila. V Ukrajine neprebieha iba ruské financovanie a ozbrojenie povstalcov, ale aj ich výcvik. Na internete existujú stovky platených ruských blogerov a trolov, ktorí obhajujú kroky Putina aby v tejto otázke rozdelili a destabilizovali verejnú mienku únie. Najnovšie sa začalo už aj falšovanie histórie a koniec vojenskej agresie na Ukrajine je v nedohľadne.

"EÚ by mala konať rozhodne, zjednotene a v prospech stabilizácie situácie. Černomorie je pre nás zo strategického hľadiska naozaj kľúčovou oblasťou a musíme sa vysporiadať s realitou, že Rusko si tam jednostranne posilnilo svoju vojenskú pozíciu” - povedal poslanec EP József Nagy. Veľká väčšina jeho kolegov súhlasí s tým, že svojvoľné obsadenie Krymu, zostrelenie malajského osobného lietadla, čierne listiny politikov EÚ a nové bariéry v oblasti mediálnej slobody v Moskovských médiách nemôžeme prepáčiť pre nejaké výhodné obchodné kontrakty s Ruskom. Už to pochopili aj Francúzi a stopli dodávku lietadlovej lode. “Ak to inak nepôjde, musíme sprísňovať sankcie, aby sme presvedčili Putina k rešpektovaniu status quo.” - uzavrel József Nagy, člen predsedníctva strany Most-Híd.

József Nagy: Nechcem, aby sa Európa zdegradovala na zaostalú turistickú destináciu

Dohoda o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií sa stala politickou hrou v rukách členských štátov.

Hlasovanie o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a USA sa v Európskom parlamente odložilo. Keď sa vo svete okolo nás zaradom vytvárajú zóny voľného obchodu, Rusko sa spája s Čínou, Čína s Indiou a s Indočínou, a čoskoro sa vytvorí zóna voľného obchodu Pacifiku medzi štátmi Južnej Ameriky a Tichomoria so Spojenými štátmi, vtedy sa Európska únia nemôže uzatvárať.

„ Kritika dohody TTIP sa stáva nástrojom politického boja, za čo ešte môžeme zaplatiť veľmi vysokú cenu. Hlavným cieľom oponentov TTIP-u nie je dobrá dohoda, ale žiadna dohoda. Som presvedčený, že mnohí aktivisti nie sú iba spontánnymi odporcami transatlantickej spolupráce” – upozorňuje poslanec Európskeho parlamentu za stranu Most -Híd, József Nagy po odročení júnového hlasovania v Štrasburgu.
„Myslím si, že strašenie občanov a šírenie konšpiračných teórií je nezodpovedné. TTIP je jedinečná možnosť EÚ, ako sa vyškrabať z dlhoročnej krízy a stať sa lídrom svetového hospodárstva v spolupráci s USA.” Podľa poslanca Európskej ľudovej strany sa jedná o dve rovnocenné ekonomiky, ktoré majú vzájomne vyváženú obchodnú výmenu. Bez zbytočných certifikačných, colných a administratívnych bariér budú oba trhy ďalej rásť. Pre občana to bude znamenať širší výber a nižšie ceny a pre podnikateľov to síce prinesie viac konkurencie, ale aj šancu uspieť na zdvojnásobenom vnútornom trhu.
"Nechcel by som, aby Európa o pár desaťročí bola už len zaostalou turistickou destináciou, skanzenovým kontinentom. Tie riziká TTIP-u, ktoré teraz politici v členských štátoch spomínajú, boli už odhalené a boli buď vyriešené alebo boli vylúčené z dohody, z harmonizácie.”
Európsky parlament má pripravený kompromisný návrh odporúčaní pre vyjednávačov, ale predseda EP, Martin Schulz odročil hlasovanie kvôli nezhode medzi poslancami sociálnodemokratickej frakcie. Prelom vo frakcii nastal potom, keď niektorí lídri socialistických strán v členských štátoch vyslali odmietavé vyhlásenia ohľadom budúcej dohody s USA.

"Kategorický odpor doteraz využívala pre svoje zviditeľňovanie len extrémna ľavica a extrémna pravica. Preto ma prekvapuje, že francúzski, nemeckí a talianski socialisti si osvojili túto populistickú rétoriku. Pre ich drobné domáce politické body môžeme všetci veľa stratiť ” – vyhlásil József Nagy.

“Je tu možnosť vytvoriť najsilnejšiu ekonomickú zónu sveta, ktorá môže určovať aj medzinárodné normy” – zdôraznil Nagy.

Dohoda sa pripravuje už dva roky a po oprávnenej kritike utajovaných rokovaní sa spustila plodná verejná diskusia o tom, čo by mala zmluva obsahovať a ktoré body by mali byť z nej vylúčené. Aj naše malé a stredné podniky by vďaka nej mohli získať prístup k americkému verejnému obstarávaniu, kde je dnes účasť európskych dodávateľov limitovaná. Prístupnosť je asi 32%, kým toto číslo pre americké podniky na európskom trhu verejných zákaziek je už dnes na úrovni 85%. To by bolo našou jednostrannou výhodou. K nárastu vzájomnej výmeny môžeme pripočítať príležitosť, že pre odstránené administratívne bariéry naši dodávatelia môžu obsadiť pozície dodávateľov z tretích krajín do USA. To všetko by prinieslo ekonomický rast a nové pracovné miesta.

Dvojpilierová ochrana menšín.
Zbytočný je strach z menšín, chcú len svoje práva.

József Nagy odporučil vytvorenie dvojpilierového mechanizmu na ochranu práv tradičných menšín v EÚ. Požaduje cieľavedomú a pozitívnu stratégiu zainteresovaných.

Na zasadnutí pracovnej skupiny pre národnostné menšiny Minority Intergroup europoslanec za Most-Híd referoval svojim kolegom o úspešnom aprílovom verejnom hearingu Európskej ľudovej strany v Bruseli o ochrane práv pôvodných národných menšín v celej EÚ. Svojich kolegov z iných politických zoskupení požiadal, aby v rámci svojich frakcií takisto otvorili vnútorný dialóg o tejto problematike a tak vytvorili politickú vôľu na podporu menšinových požiadaviek.
„Musíme si uvedomiť, že v členských štátoch majú väčšinové národy často strach z menšín. Faktom je, že tento strach má skoro vždy svoje korene v minulosti. V prvom rade sa musíme rozhodnúť, ak chceme v budúcnosti zlepšiť postavenie menšín v EÚ, nesmieme ich stále spájať s historickými krivdami a nevyriešiteľnými spormi. Takisto sa musíme vyhnúť ambíciám jedným dychom vyriešiť tému náboženských, kultúrnych a ekonomických problémov nových menšín, čiže migrantov. Našim cieľom je zachovanie tradičnej kultúrnej rozmanitosti v Európe, a preto treba pozdvihnúť ochranu pôvodných národných menšín čiastočne na európsku úroveň.” – zdôraznil József Nagy, politik zo Žitného ostrova.
Poslanec sa od začiatku pôsobenia vo svojej funkcie usiluje o vytvorenie dvojpilierového mechanizmu na ochranu národných menšín. Prvým pilierom mechanizmu by boli záväzné právne normy únie a druhým interné podmienky ochrany menšín na úrovni členských štátov. “Takto sa zachová duch Lisabonskej zmluvy, ktorá ponecháva ochranu menšín v právomoci členských štátov, ale zároveň vyzdvihuje ich ochranu za európsku hodnotu.” spresnil poslanec za Most-Híd.

Kriminalita virtuálna– škody reálne

Strach a strata dôvery môžu existenčne ohroziť internetový svet. Vlani nás internetové útoky stáli 340.000.000.000, čiže 340 miliárd eur, nehovoriac o obchode so zbraňami a drogami, o novodobom otrokárstve, či o prevádzačstve.

Podľa správy Globálneho hospodárskeho fóra jedným z najväčších problémov globálneho hospodárstva je nedostatok účinnej ochrany. Samozrejme nesmieme zabudnúť na slobodou prejavu a ochranou súkromia.
Slobodný internet je najdôležitejším strategickým nástrojom modernej spoločnosti a v poslednom desaťročí sa dostal do existenčného ohrozenia. Verejná správa a ekonomika sú v nebezpečí, avšak aj súkromie ľudí je úzko späté s bezpečnosťou dátového prenosu, škodlivým alebo falošným obsahom na internete. Strata dôvery môže viesť k destabilizácii fungovania spoločnosti, ako to poznáme a využívame teraz. Spomeňme si napríklad na internet-banking a dátové prenosy medzi bankami. Strata istoty v tomto segmente môže zmraziť svetovú a tým aj miestnu ekonomiku z jedného dňa na druhý.
"Je na čase, aby kriminalisti boli na rovnako vysokej technickej úrovni ako zločinci. Nesmieme dovoliť aby hackeri a kyber-zbojníci z virtuálneho sveta beztrestne vykrádali naše reálne hodnoty a ohrozovali bezpečnosť našich detí. Občania od EÚ očakávajú predovšetkým starostlivosť o ich bezpečnosť a my teraz musíme konať zjednotene.” – zdôraznil József Nagy, poslanec Most-Híd a člen Európskej ľudovej strany.

Inteligentné hranice?

Európsky parlament dolieha centrálny mechanizmus colnej registrácie

József Nagy: „Rýchlou, elektronickou, vonkajšou colnou kontrolou môžeme brzdiť ilegálnu migráciu, ale zázrak nemôžeme očakávať.”

Z hľadiska bezpečnosti a jednotnosti únie je veľmi dôležitá ochrana jej vonkajších hraníc. Podľa súčasných plánov by mechanizmus colnej registrácie uľahčil kontrolu cestujúcich do únie, čo by znamenalo časovú a energetickú úsporu nie len pre nich, ale aj pre orgány únie. Dokonca by sme s elektronickým systémom a biometrickými dátami mohli efektívnejšie využiť objasnenia zneužitia v súvislosti s nelegálnymi pobytmi v EÚ. Technológia existuje už niekoľko rokov, ale zmysluplná bude iba vtedy, keď budú do centrálneho systému zapojené všetky členské štáty.

„Myslím si, že dnešný systém je zastaraný a ľahko zneužiteľný, nehovoriac o očakávateľnom prudkom raste počtu vybavovaných osôb v nasledujúcich desiatich rokoch” – vysvetlil József Nagy, politik ľudovej strany. Podľa odhadov, len počet cestujúcich na leteckých colných hraniciach bude do roku 2030 rásť o 80%, čo predstavuje zvýšenie zo 400 mil. na 720 miliónov cestujúcich.
„Mám dve veľké očakávania ohľadom mechanizmu colnej registrácie, aby bol jednoduchý a bezpečný”- zdôraznil poslanec z Dunajskej Stredy vo svojom príspevku v Štrasburgu.

EnvirART 2015 - vyhodnotenie

V Dunajskej Strede vyhodnotili súťaž EnvirART 2015 a víťazi, vyše 50 ochranárov, odcestujú na trojdňovú návštevu Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Do environmentálnej súťaže vyhlásenej pri príležitosti Dňa Zeme prihlásili viac ako 120 projektov.
"Po piatich rokoch upratovania Slovenska aspoň v tých oblastiach, kde my pomáhame, máme čoraz menej odpadu. Nechceme, aby naša činnosť upadla, dobrým spôsobom zachovania tejto tradície je aj podpora tvorivosti v tomto smere. Preto sme vymysleli túto kreatívnu súťaž EnvirART, ktorá je novou dimenziou hnutia Vyčistime si Slovensko," konštatoval vyhlasovateľ súťaže, europoslanec, bývalý minister životného prostredia József Nagy (Most-Híd).
Ako povedal, jeho hlavným cieľom nebolo upratovanie, ale formovanie environmentálneho povedomia pre ochranu životného prostredia. Súťažiaci mohli prihlásiť svoje kreatívne, nápadité, aj nezvyčajné projekty a diela, ktoré dokážu upriamiť pozornosť ľudí na lokálne, ale aj globálne témy ochrany životného prostredia.
Viac ako tisícka žiakov a stovky dobrovoľníkov, učiteľov či milovníkov poriadku a prírody prihlásili 126 prác v troch kategóriách, ktoré vyhodnotila porota. Žiaci základných škôl predovšetkým maľovali a tvorili z recyklovaných materiálov, stredoškoláci posielali plagáty, projekty, či natočili videoklip pre YouTube.
Okrem žiakov sa mohli prihlásiť aj učitelia, samosprávy a organizácie svojimi propagačnými materiálmi či riešeniami pre zlepšenie kvality života.
Už piaty rok podporujeme rukavicami dobrovoľníkov veľkého jarného upratovania Slovenska. V tomto roku sa zúčastnilo 532 organizácií a viac ako 20.000 dobrovoľníkov z celého Slovenska.
"V časoch, keď ľudia sú stále pasívnejší, ešte viac ma teší, že aj nová kreatívna súťaž EnvirART mala veľkú odozvu. Dostali sme vynikajúce projekty z celého Slovenska. Porota mala veľmi ťažkú úlohu," uviedol J. Nagy, rodák zo Žitného ostrova.
Dodal, že na základe rozhodnutia poroty autorské skupiny 14 najkrajších a najkreatívnejších diel odmenili trojdňovou exkurziou do Francúzska. Na prihlásené diela bolo možné hlasovať do 19. mája na facebookovej stránke europoslanca.
Hlasovanie rozhodlo o ďalších dvoch účastníkoch návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Exkurzia sa uskutoční 8. júna.

Seminár v Štrasburgu
Povojnové príbehy západnej Európy

Nútené práce, deportácie, šovinizmus, popieranie práv menšín, zmierenie, demokratizácia. Zmiešaná skupina návštevníkov zo Slovenska sa zúčastnila seminára o povojnovom zmierení Luxemburska, Belgicka, Francúzska a Nemecka.

Júnoví hostia Józsefa Nagya v Európskom parlamente sa zúčastnili seminára o zmierení medzi národmi v západnej Európe. Romain Strasser, dlhoročný funkcionár Európskej ľudovej strany pôvodom z Luxemburgu a bavorský politik sudetonemeckého pôvodu Bernd Posselt vo svojich príspevkoch hovorili o situácii pred francúzsko – nemeckým zmierením po druhej svetovej vojne. Prednášajúci poukázali na paralely povojnovej situácie národov a národných menšín v západnej a stredovýchodnej Európy. Skupinu návštevníkov zo Slovenska, Maďarov a Slovákov rečníci vyzvali, aby každý svojim, aj malým dielom prispel ku zmene zmýšľania ľudí k zmiereniu národov v strednej Európe.
„Môžeme sa poučiť z chýb a dobrých príkladov západnej Európy a musíme nájsť svoju vlastnú cestu k zmiereniu v strednej Európe ” – zdôraznil hostiteľ seminára, József Nagy, poslanec Európskeho parlamentu za stranu Most – Híd.

www.nagyjozsef.sk

skeppeu@gmail.com