Nagy József

vdovské dôchodky | vnadidlá ekonomických migrantov | TTIP | zrušenie roamingových poplatkov
emisná kauza | Grécko | ekologizácia kotlov | stážisti 2015 | návštevnícke skupiny

Archív
  Ak chcete prihlásiť na odoberanie noviniek, prosím zadajte e-mail a meno. 
  E-mail:* Meno:*


József Nagy: Smer znova okopíroval Mostu návrh zákona, teraz o vdovských dôchodkoch

Strana Smer podľa europoslanca Józsefa Nagya za Most-Híd okopírovala ich ďalší návrh zákona. Ešte ako poslanec NRSR v máji 2014 predložil zmenu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení s cieľom vyrovnať diskriminačné rozdiely v poskytovaní vdovského dôchodku rušením časových obmedzení. Smer to vtedy odmietol, no teraz, pred voľbami, na poslednej schôdzi parlamentu ako vlastný návrh schválil. Za stratený čas každý vdovec či vdova prišla minimálne o 2.184 Eur.

“Na každom stretnutí s dôchodcami túto nespravodlivosť niekto vyčíta. Predložil som aj vyše 10.000 podpisov na podporu, ale ani to nepomohlo. Zmenu vtedy Smer nepodporil. Na to peniaze neboli, ale zato vlaky jazdili zadarmo. Aj pre zahraničných penzistov.”- hovorí József Nagy, ktorý bol pred voľbami do Európskeho parlamentu členom Výboru pre sociálne veci. Zmena sa týka vyše desaťtisíc invalidných alebo vo svojej mladosti ovdovených, ktorí mesačne prichádzajú o minimálne 136,50 Eur oproti tým, ktorí ovdoveli po roku 2004. Zákon Mostu mohol platiť už od septembra 2014. „Smer robí niečo pre ľudí len pred voľbami. Je to smutné, lebo za ten stratený čas ukrátili ovdovených starých ľudí minimálne o 2.184 Eur. S tým sa na volebných mítingoch asi chváliť nebudú.” - uviedol József Nagy, terajší europoslanec. Na poslednú chvíľu pred voľbami, pozmeňovacím návrhom poslanca Viliama Jasaňa (Smer) sa nárok na pozostalostný dôchodok vdovám a vdovcom po 1. januári 2016 obnoví, čiže bez ohľadu na to, že kedy sa splnila zákonom stanovená podmienka, ako je napr. vznik invalidity, dovŕšenie 50 rokov či dôchodkového veku. Tak, ako to Most-Híd navrhoval na jar v roku 2014.


Odstráňte vnadidlá, ploty nepomôžu

Motiváciou ekonomických migrantov sú aj deravé sociálne systémy

Europoslanec József Nagy verejne vyzval podpredsedu Európskej komisie Timmermansa, aby venoval pozornosť odstráneniu lákavých faktorov pre ilegálnych ekonomických migrantov

“Prečo toľkí smerujú práve do vybraných štátov EÚ? Uvedomme si konečne to, čo už vedia aj negramotní imigranti,” uviedol v júni poslanec Nagy v pléne Európskeho parlamentu. ”Sociálny systém bohatých členských krajín je lákavý a deravý, ako ementál. Jeho slabosti sú dobre známe aj mimo EÚ a ľahké zneužitie je vnadidlom aj pre tých, ktorým by sa aj doma mohlo dariť.” Podľa poslanca sa z dávok v cieľových krajinách pre ilegálnych migrantov dá pomerne dobre vyžiť a bez odstránenia lákadiel, migrácii nezabránia ani vysoké ploty, ani kvóty, ani zavedenie kontrol na vnútorných hraniciach medzi štátmi EÚ. Zároveň vyzval Európsku komisiu, aby pripravila správu o motivačných faktoroch na strane členských štátov a zmapovala chyby v systéme sociálnych dávok pre ľudí, ktorí nemajú občianstvo v EÚ a žiada akčný plán pre odstránenie týchto motivačných faktorov.


TTIP- Buďme ostražití, nie paranoidní

Obchodná dohoda s USA je šancou pre malé a stredné podniky

Spoločný euroatlantický trh pomôže najviac podnikom, ktorým doteraz bránili v exporte do USA administratívne vybavovačky. Ale populizmus a národný protekcionizmus to môžu ohroziť.

“TTIP bude najdôležitejšia dohoda 21. storočia. Vytvoríme 850 miliónový spoločný trh s USA, ktorý bude bez colných a administratívnych bariér. Rozbehne sa obchod aj v malom, pretože menším výrobcom sa teraz nevyplatí vybavovať kvantum papierov a certifikáty v USA. Rozšírením jednotného trhu od Honolulu, cez Atlantu po Košice vytvoríme milióny pracovných príležitostí” - povedal europoslanec József Nagy (Most-Híd), podľa ktorého vďaka TTIP sa na naše pulty dostanú nové tovary, bude väčší výber a konkurencia, a tým aj zníženie cien alebo zvýšenie kvality. Odporcovia, ktorí sa snažia zviditeľniť na téme, strašia, že budú ohrozené naše štandardy. Je to omyl, Európsky parlament zaviazal vyjednávačov, aby dohoda obsahovala, že sa nesmieme vzdať našich náročných noriem v oblasti životného prostredia, verejného zdravia ani sociálneho systému, musia sa rešpektovať európske predpisy aj ohľadom geneticky modifikovaných organizmov a v prípade sporov má rozhodovať súd v EU.


EÚ: zrušené poplatky za ROAMING

Mediálny, internetový a hlasový prenos za rovnaké ceny.

Asi jedným z najpopulárnejších rozhodnutí Európskeho parlamentu bude zrušenie poplatku za hovory zo zahraničia, finančne zaťažujúce dovolenkujúcich a pracujúcich v zahraničí.

Rozhodnutie zavádza od marca 2016 ďalšie zníženie cien a k 15. júnu 2017 budú roamingové poplatky úplne zrušené spolu s horibilnými poplatkami za dátový prenos. “Zrušením roamingu sme odstránili poslednú bariéru slobodného pohybu občanov v EÚ a komunikácia už nebude luxus. Schválenú sieťovú neutralitu vnímam ako EÚ bez elektronických hraníc a zároveň ako liberalizáciu prenosovej sústavy internetu” - povedal europoslanec za Most-Híd József Nagy. Znamená to, že každý káblový a mobilný internet bude slúžiť všetkým poskytovateľom za rovnakých podmienok na vysielanie mediálneho obsahu, obrazových a hlasových služieb. “ Rovnoprávny prístup k internetu naštartuje ekonomiku, uvoľní bariéry kreativity a ozdraví konkurenčné prostredie aj v takých oblastiach ekonomiky, ktoré sú len čiastočne viazané na dátový prenos. Je to šanca najmä pre mladé generácie.


Volskwagen to nezlíže za všetkých

Nielen automobilky, ale všetky zelené technológie stratili kredit

Veľmi veľa ľudí si vyberá tovar a služby aj podľa environmentálneho hľadiska a nie len podľa priameho úžitku. Emisná kauza prerástla do krízy dôvery v zelených technológiách.

Takýto mentálny posun ohrozuje omnoho viac pracovných miest ako tie, kde sa vyrábajú dieselové motory. 30 tonové kamióny sú nakoniec menej škodlivé ako bežný osobný automobil, pričom ročne umiera 430.000 ľudí pre škodlivé emisie a najviac sú ohrození práve vodiči. Skúšobne by mali odteraz prísne dohliadať, aby zákazníci dostávali neskreslené informácie nielen o emisiách ale aj o iných deklarovaných ekologických benefitoch tovarov a služieb. Nemusíme chodiť ani ďaleko, veď spomeňme si len na uvádzanú a reálnu spotrebu kúpených áut. Nielen všetky značky, ale aj všetky skúšobne v EÚ musia prejsť podľa nového nariadenia kontrolou do 31.marca, lebo oni umožnili podvodne optimalizovať merania. Budúcnosť patrí aj tak hromadnej doprave, hybridným vozidlám a elektromobilizmu. Budúcnosť patrí zelenej ekonomike. Len aby sme znova nezistili, že sme boli farboslepí.


J.Nagy odmietol 2 miliardy pre Grécko

S niektorými Nemcami z EPP odmietli Grécku uvoľnenie eurofondov

"Hlasovali sme proti eurofondom, mimo línie EPP, aby sme upozornili na to, že Grécko musí pokračovať v reformách, zastaviť šafárenie a plniť svoje záväzky a chrániť svoje hranice. Peniaze dostali aj bez našich hlasov.”

”Aj keby zajtra vypukol svetový mier, aj tak budú do EÚ prúdiť státisíce ekonomických migrantov z Afriky a z Ázie. Úlohou členských štátov je ochrana vonkajších hraníc, bez ohľadu na momentálnu humanitárnu krízu tak, aby zastavili ilegálnych ekonomických migrantov ešte pred vstupom do EÚ.” Europoslanec Nagy za Most-Híd navrhuje zriadenie spoločnej európskej pohraničnej stráže, ktorá by nastúpila tam, kde to členská krajina nezvláda. “Ak sa Slovensku vyhrážajú zastavením eurofondov za nesúhlas so záväzkom povinných kvót, tak čo by si zaslúžilo Grécko za to, že spôsobilo dve najväčšie krízy Európskej únie tesne za sebou?”-vysvetlil svoj postoj.

Foto:  Szecsődi Balázs


Slovenskí europoslanci vítajú smernicu o ekologizácii kotlov

Stredne veľké kotle, ktoré majú výkon od jedného do 50 megawatov a ktoré sa týkajú aj Slovenska, zatiaľ nie sú právne ošetrené.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) hlasovali o legislatívnom návrhu, ktorý žiada zavedenie obmedzení platných v celej EÚ na emisie oxidu siričitého a oxidov dusíka pre stredne veľké spaľovacie zariadenie, akými sú generátory elektrickej energie alebo obytné či priemyselné vykurovacie systémy. Tento návrh sa týka viacerých krajín EÚ, vrátane Slovenska, kde zasiahne okolo 600.000 domácností.

Na obmedzení emisií sa poslanci EP už dohodli s ministrami členských štátov únie. Vlády týchto krajín budú musieť postupne zavádzať prísnejšie limity v oblastiach, kde tieto emisie porušujú platné normy EÚ pre kvalitu ovzdušia.

Europoslanec EP Miroslav Mikolášik (KDH), ktorý je v EP členom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín víta návrh na obmedzenie emisií z tohto typu zariadení. Pripomenul, že malé zariadenia na získavanie energií a aj tie veľmi veľké, sú už regulované smernicami z roku 2009 a 2010. Stredne veľké kotle, ktoré majú výkon od jedného do 50 megawatov a ktoré sa týkajú aj Slovenska, zatiaľ nie sú právne ošetrené.

"Stredne veľké zariadenia na výrobu energií zvyšujú znečistenie ovzdušia siričitanmi a kysličníkmi dusíka a takisto prašnými časticami," upozornil Mikolášik. Ako lekár upozornil, že najmä vylučované prašné častice zvyšujú zdravotné riziká pre obyvateľstvo, preto je snaha presadiť túto smernicu.

Zavedenie záväzného právneho zariadenia pre stredne veľké spaľovacie zariadenia bude znamenať, že prevádzkovatelia takýchto tepelných centrál budú musieť zabezpečiť ich modernizáciu a technologické zníženie emisií NO2, NOX a SO2.

Europoslanec József Nagy (Most-Híd) spresnil, že toto nariadenie limituje minimálne technologické požiadavky na stredne veľké spaľovacie zariadenie, ktorými sú u nás väčšinou kotle na diaľkové vykurovanie. Patria sem ale aj elektrárne na plyn a biomasu alebo na paru v rôznych priemyselných prevádzkach.

"V EÚ je 150.000 takýchto kotlov, z toho na Slovensku zhruba 4000, ale v skutočnosti je u nás okolo 600.000 domácnosti vykurovaných diaľkovým ovládaním a dotýka sa ich toto nariadenie," opísal situáciu Nagy, bývalý slovenský minister pre životné prostredie.

József Nagy si myslí, že na úrovni EÚ sa dosiahol dobrý kompromis. Smernica stanovuje na zmenu stredne veľkých kotlov lehotu do roku 2025 až 2030, čo je podľa Nagya dostatočný časový odstup, aby nerástli ceny a ohrozené nebude ani konkurenčné prostredie, lebo budú platiť rovnaké podmienky pre celú EÚ.

Nagy upozornil, že dym produkovaný takýmto typom tepelných centrál okrem chemických škodlivín obsahuje aj jemné popolčeky, ktoré spôsobujú rakovinu a aj kyslé dažde, takže nová smernica bude prospešná tak pre ľudské zdravie ako aj pre ochranu prírody.

zdroj: tasr


STÁŽISTI NAŠEJ KANCELÁRIE 2015

V roku 2015 pracovalo 17 mladých ľudí v našej kancelárii v Európskom parlamente na jeden či dvojmesačnej stáži.

Po náročnom prijímacom konaní sme získali samých usilovných a pripravených spolupracovníkov. Verím, že ešte o nich budeme počuť v živote. Ďalšiu výzvu zverejníme v apríli za rovnakých podmienok ako v tomto roku: 1000 eur za mesiac pre 24 osôb. Úspešní účastníci získajú možnosť vrámci jedného a pol roka na jeden alebo dvojmesačnú stáž. Edina Tóth, Tímea Ružička, Gellért Zsilla, Gergely Galovics, Margaréta Kovács, Tünde Sátor, Erika Kovács, Zsófia Szapu, Csilla Varga, Tamás Héger, Anita Zátori, Evelin Bíró, Ádám Kalina, Alexandra Koczó, Szilvia Madarász, Csilla Bugár a Előd Orosz.

Ďakujeme za pomoc a prajeme vela úspechov!


SKUPINY NÁVŠTEVNÍKOV V PARLAMENTE

Napriek náročnej ceste autobusom je obrovský záujem o dvojdňové návšetvy parlamentu v Štrasbourgu alebo v Bruseli. V roku 2015 stodesať a v roku 2014 päťdesiatpäť účastníkov získalo možnosť návštevy Európskeho parlamentu. Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať za ich záujem. Pomocou parlamentu je možné zorganizovať návštevy spojené s odbornými či politickými podujatiami. Takto získavajú možnosť bezplatne vycestovať do Európskeho parlamentu z celej republiky tí, ktorí sa zaujímajú o politiku Európskej únie. Prosím sledujte informácie na stránke www.nagyjozsef.sk a na facebooku, prípadne pošlite témy, ktoré Vás zaujímajú.

www.nagyjozsef.sk

skeppeu@gmail.com