Nagy József

malotriedky | Béla Bugár | utečenecké tábory | južné slovensko | rovnaké mzdy
výstavba R7 | fašiangy na ľade | vdovský dôchodok | volebná kampaň 2016

Archív

József Nagy: Memorandum pre zachovanie národnostných škôl v krajinách EÚ

József Nagy, europoslanec strany Most-Híd predložil ministrovi školstva Strasbourgské Memorandum - odborné odporúčania k reorganizácii systému školstva na Slovensku, ktoré vzniklo 2. februára 2016 vo Francúzsku, na pôde Európskeho parlamentu, na medzinárodnej odbornej konferencii o princípoch, skúsenostiach v zachovaní malých národnostných škôl v krajinách EÚ a o návrhoch riešení.

 

Vážený pán Minister,

dovoľte mi, aby som Vám predložil

Strasbourgské Memorandum
odborné odporúčania k reorganizácii systému školstva na Slovensku,

ktoré vzniklo 2. februára 2016 vo Francúzsku, na pôde Európskeho parlamentu, na medzinárodnej odbornej konferencii o princípoch, skúsenostiach v zachovaní malých národnostných škôl v krajinách EÚ a o návrhoch riešení. Podujatie sa konalo v Strasbourgu, za účasti mnohých medzinárodných expertov z Fínska, z Talianska-Južného Tirolu, Nemecka, Dánska a samozrejme aj zo Slovenska. Okrem záujemcov z Európskeho parlamentu sa zúčastnilo na odbornej konferencii vyše 100 slovenských riaditeľov škôl a starostov-zriaďovateľov, ako aj členovia odborových organizácií pedagógov a odborných inštitúcií. /viac/

Béla Bugár: Sme pripravení!

Aj keď je Most-Híd iba šesť rokov na politickej scéne, už po tretí krát sa zúčastňujeme politického súboja o parlamentné pozície. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že s najväčšou pravdepodobnosťou sa do parlamentu dostane aj tentokrát. Tento fakt ma napĺňa optimizmom, lebo znamená zároveň aj ocenenie našej doterajšej práce zo strany občanov.

Štyri roky sme boli v opozícii. Nie je to ľahká situácia, lebo pri všetkom, čo sme chceli presadiť sme potrebovali podporu vládnej strany. Napriek tomu sme sa snažili robiť maximum pre lepší život ľudí v regiónoch. Za štyri roky sme spolu s ostatnými stranami, alebo samostatne predložili 80 návrhov zákonov a pozmeňujúcich návrhov. V tejto intenzívnej práci by sme radi pokračovali aj naďalej.

Toto obdobie sme využili aj na dôkladnú prípravu nášho strategického programu Občianska vízia. Je to dokument, ktorý je postavený na poznatkoch z regiónov. Obsahuje vyše 400 konkrétnych cieľov a opatrení v tých oblastiach, ktoré majú kľúčový význam pre náš každodenný život. Napríklad pre znižovanie nezamestnanosti, pre fungovanie právneho štátu, pre zvyšovanie životnej úrovne, skvalitnenie vyučovania na školách, pre zlepšenie životných podmienok mladých ľudí. Ale tak isto na riešenie problémov zdravotníctva a na práva menšín. Žiadna z politických strán nedisponuje takýmto programom, ktorý bol zároveň zverejnený skoro dva roky pred voľbami a široká verejnosť sa k nemu mohla vyjadrovať. Na základe tohto programu voliči presne vedia, čo od nás môžu očakávať a tak isto môžu skontrolovať naše kroky k jeho naplneniu.

V marcových parlamentných voľbách ide o veľa. Ide o to, že či budem ďalej znášať svoju vôľu vlády jednej strany, pre ktorú je južné Slovensko nutným zlom a zabudnutým regiónom. Alebo či dostaneme do vlády stranu, pre ktorú sú občania južného Slovenska dôležití. Most-Híd je s plnou vážnosťou pripravený byť súčasťou budúcej vlády. Preto sa uchádzame o Vašu dôveru a čo najsilnejšiu podporu.

Europoslanci v tureckých táboroch:

Utečenci vidia v Európe svoju budúcnosť

Europoslanci osobne navštívili utečenecké tábory v Turecku. Na vlastné oči sa presvedčili, ako to tam vyzerá. Tamojší obyvatelia tvrdia, že sa chcú vrátiť do Sýrie. A Brusel vyzýva Turkov, aby migrantov viac motivovali zostať na ich území. Turecko už prijalo 2,5 milióna utečencov. Z vlastných peňazí dalo 7 miliárd eur, aby vybudovalo tábory. Fungujú v nich školy, obchody a niektorí dokonca pracujú. Tým, ktorí si zamestnanie nenašli alebo pracovať nemôžu, štát prispieva na stravu 25 eurami mesačne.

"Utečenci jednoznačne hovoria, chcú ísť domov. Nechcú ostať a ani si neplánujú nájsť nový domov v Európe. Len musia sa dočkať kým v Sýrii bude znova poriadok a mier" - odkázal europoslanec József Nagy (Most-Híd) cez Facebook z turecko-sýrskeho pohraničia.

Málo práce
Práce je ale málo. Ženy napríklad vyšívajú, kým sú ich deti v provizórnych škôlkach. Europoslanci, ktorí Turecko navštívili, sa utečencov pýtali, prečo chcú tieto tábory opustiť.
"Pokiaľ rodina nevidí budúcnosť svojich detí, vyberú sa ďalej na západ. V Turecku žije vyše 100 000 školopovinných detí," vysvetľuje Nagy.

Ultimátum Grécku
Z Turecka sa migranti presúvajú priamo do Grécka, odkiaľ pokračujú ďalej do Európy. Brusel dal preto Aténam ultimátum. Do mesiaca musia masové príchody utečencov zastaviť.
"Z toho veľmi úbohého čísla 8 percent registrovaných migrantov z jesene minulého roka sme sa dostali až na 78 percent," hovorí hovorca Zastupiteľstva Európskej komisie na Slovensku Andrej Králik.

Zatváranie hraníc
Podľa Komisie je to ale stále málo. Nielenže treba všetkých registrovať, ale aj tých, ktorí sú už v Turecku viac motivovať, aby tam zostali.
"Podarilo sa dosiahnuť, že Turecko umožnilo utečencom zo Sýrie vstúpiť na turecký pracovný trh. Ak sa nám podarí ešte eliminovať turecké prevádzačské skupiny, tak s príchodom jari nebudeme mať masívny príliv utečencov," hovorí europoslankyňa Monika Smolková. Ak sa situácia v Grécku do mesiaca nezmení, nič nebude brániť tomu, aby si jednotlivé členské krajiny dočasne zatvárali svoje hranice v Únii.

Zdroj: http://www.noviny.sk/c/zahranicie/europoslanci-v-taboroch-utecenci-vidia-v-europe-svoju-buducnost

Dajme šancu pre južné Slovensko

Za posledných desať rokov počas vlády Smeru sa situácia na južnom Slovensku značne zhoršila. Náš región je zanedbaný, bez investícií, bez nových ciest, mnohí odchádzajú. Musíme to zmeniť!

Most-Híd má viacero dôležitých opatrení pre rozvoj regiónu. Vybudovanie infraštruktúry patrí k najdôležitejším pre podporu hospodárstva. Jedným z cieľov programu Most-Híd, Občianskej vízie je zabezpečiť dostupnosť rýchlostnej cesty alebo diaľnice do 30 minút z každej obce na Slovensku. Vo vláde by to bolo jednou z priorít Most-Híd.

Dobré cesty pomáhajú vytvárať nové pracovné miesta. Vláda by však mala podporovať podnikateľov, ktorí dokážu dlhodobo prispievať k rozvoju regiónu. Boli by to najmä malé a stredné podniky, aby sa im oplatilo podnikať v regióne, aby naďalej vytvárali hodnoty a pracovné miesta. Vo vláde by strana urobila všetko pre zlepšenie podnikateľského prostredia.

Dôležitú rolu má aj školstvo, keďže pre udržateľnosť regiónu potrebujeme dobre kvalifikovaných pracovníkov. Program strany obsahuje návrh reformy odborného vzdelávania, ktoré vedie k lepšej zamestnanosti. Bojujeme aj proti zatvoreniu málotriedok, aby ľudia neodchádzali z dedín vyriešiť to však môžeme iba vo vláde.

Menšinové práva sú tiež veľmi dôležité z hľadiska maďarskej menšiny. Strana tieto práva aj doteraz aktívne rozvíjala, najmä zmenou jazykového zákona pre dvojjazyčnosť na južnom Slovensku. Vyriešime aj financovanie menšinových kultúr.

Most-Híd je už dlho prítomný na južnom Slovensku a preto vieme, čo je potrebné pre rozvoj regiónu. Strana chce podporiť tento región, vo vláde by to aj vedela urobiť. Prosíme dajte šancu pre Most-Híd, aby sme mohli dať šancu pre južné Slovensko!

EPP: Rovnakú mzdu za rovnakú prácu na rovnakom mieste

Európska ľudová strana rokovala o dokumente Moderná sociálna Európa

“V Európskej únii je vďaka trhovej ekonomike a konkurencieschopnosti európskych podnikov najväčší sociálny blahobyt na svete. Existuje však veľmi výrazná teritoriálna nerovnosť v tomto blahobyte v dôsledku daného rozloženia priemyslu a investícií” - uviedol vo štvrtok europoslanec József Nagy (Most-Híd) na stretnutí predsedníctva Európskej ľudovej strany v Bratislave. Táto nerovnosť podľa neho vyžaduje čoraz problematickejšiu, vysokú mobilitu pracovnej sily a niektoré krajiny riešenie nedostatku ľudí hľadajú už aj v uľahčovaní migrácie z tretích krajín. To však spôsobuje vážne spoločenské napätie.

Ak nejde hora k Mohamedovi, nech Mohamed ide k hore.

“EU by mala motivovať nielen pohyb zamestnancov, ale aj mobilitu investícií na tie miesta, kde je vysoká nezamestnanosť. Motivácia ale nemá byť za cenu netransparentných štátnych stimulov.” - uviedol József Nagy z parlamentnej skupiny Európskych ľudovcov pri prerokovaní politického dokumentu Moderná sociálna Európa. Riešením by podľa neho mal byť pripravovaný návrh predsedu EK Junckera, zavedenie princípu “rovnakú mzdu za rovnakú prácu na rovnakom mieste” v celej EÚ.

Príchod investícií aj bez netransparentných štátnych stimulov

"Ak zabezpečíme rovnaké zaobchádzanie pre všetkých pracovníkov, tak pomôžeme nielen našim pracovníkom v zahraničí, ale paradoxne dosiahneme aj presun mnohých investícií a kapacít zo západu do nových členských krajín bez iných ekonomických stimulov.” Príchod investorov zvýši dopyt po zamestnancoch, čo trhovým spôsobom časom zvýši aj cenu práce a urýchli vyrovnanie sociálnych rozdielov nielen na pracoviskách ale v celej Európskej únii, uviedol europoslanec József Nagy za Most-Híd, bývalí člen Výboru NRSR pre sociálne veci.

Árpád Érsek: R7 bude onedlho realitou

Podľa poslanca strany Most-Híd Árpáda Érseka je pre ľudí z regiónov dobré, že vláda odsúhlasila na svojom dnešnom zasadnutí výstavbu R7 a D4.

Rozhodnutie vlády poslanec Érsek privítal. „Reálny život sa totiž nedelí na volebné obdobia, preto je dobré, že sa v tomto smere v regiónoch konečne niečo pohne,“ vyhlásil vo svojom stanovisku Érsek. Takisto pripomenul, že týmto krokom sa zavŕšil proces, na ktorom sa aktívne podieľal aj on ešte vo funkcii štátneho tajomníka na ministerstve dopravy počas vlády Ivety Radičovej. Transparentná súťaž podľa neho vygenerovala výhodnú cenu pre štát a preto je dobré, že dôjde k začatiu výstavby. „Situácia na ceste I/63 je už dlhú dobu neúnosná a ľudia dochádzajúci do Bratislavy z južného Slovenska strácajú denne celé hodiny,“ vysvetlil potrebu začatia výstavby poslanec Érsek.

Jednou z priorít strany Most-Híd je, aby sa ľudia z každej obce mohli dostať do 30 minút na rýchlostnú cestu alebo diaľnicu. „Dostupnosť regiónov má kľúčový význam z hľadiska rozvoja miestneho hospodárstva a investícií. Uvedomujeme si, že tento cieľ nie je dosiahnuteľný v priebehu jedného volebného obdobia,“ uviedol Érsek. A práve preto je podľa neho potrebné, aby existoval generel dopravy, ktorý zabezpečí to, že výstavba rýchlostných ciest a diaľnic bude kontinuálne prebiehať bez ohľadu na striedanie vlád.

Zdroj:  http://www.most-hid.sk/sk/arpad-ersek-r7-bude-onedlho-realitou

Fašiangy na ľade v Dunajskej Strede

Podujatie Fašiangy na ľade prilákalo 30. januára na ľadovú plochu v Dunajskej Strede niekoľko stoviek ľudí. Švrtý ročník tradičného karnevalu zorganizovalo Občianske združenie ProRegio Danubia a miestna organizácia strany Most-Híd.

Akcia so svojím zaujímavým programom láka ročne stovky malých ako aj dospelých návštevníkov, ktorí sa mohli korčuľovať zadarmo a zabaviť sa pri živej hudbe. Deti sa mohli tešiť aj na súťaž masiek so zaujímavými cenami. Organizátori pripravili návštevníkom chutný olovrant – výborný guláš, čerstvé šišky, varené víno a horúci čaj.
Popri zábave v čase zápisu detí do základnej školy sa členovia miestnej organizácie strany Most-Híd rozprávali s rodičmi aj o dôležitosti výuky v materinskej reči.

VDOVSKÝ a VDOVECKÝ dôchodok

KTO MÁ NÁROK? Ako požiadať?

V roku 2015 pracovalo 17 mladých ľudí v našej kancelárii v Európskom parlamente na jeden či dvojmesačnej stáži.

Podľa pôvodného návrhu Most-Híd VDOVSKÝ a VDOVECKÝ dôchodok od 1. januára patrí aj pre ovdovelých pred rokom 2004:

pre VDOVY: nad 50 rokov alebo nad 45 rokov s 2 deťmi alebo pre vdovy bez vekového obmedzenia s 3 a viac deťmi alebo pre invalidné vdovy,
pre VDOVCOV s dovŕšeným dôchodkovým vekom alebo vdovcov-invalidov, ktorých zosnulá manželka mala nárok na starobný dôchodok podľa odpracovaných rokov alebo zomrela pri pracovnom úraze.

O vdovecký a vdovský dôchodok treba písomne žiadať v sociálnej poisťovni, ktorá podľa predložených dokumentov rozhodne do 6 mesiacov odo dňa podania žiadosti o nároku na výplatu. Spätne žiaľ nie je možné uplatňovať. Neodkladne žiadajte v najbližšej pobočke Sociálnej poisťovne. Požadujú hodnoverné dokladovanie splnenia uvedených podmienok. Podrobnejšie na www.nagyjozsef.sk. Alebo na stránke sociálnej poisťovne.

Voľby NRSR 2016

www.nagyjozsef.sk

skeppeu@gmail.com